Zasadnutia

Zvolané a plánované zasadnutia

Momentálne nie sú zverejnené žiadne zasadnutia.

Uskutočnené zasadnutia

07.12.2016 KOZ 3 pre školstvo, šport, kultúru, sociálne veci a zdravotníctvo
01.06.2016 KOZ 3 pre školstvo, šport, kultúru, sociálne veci a zdravotníctvo
16.09.2015 KOZ 3 pre školstvo, šport, kultúru, sociálne veci a zdravotníctvo
03.06.2015 KOZ 3 pre školstvo, šport, kultúru, sociálne veci a zdravotníctvo