Zasadnutia

Zvolané a plánované zasadnutia

Momentálne nie sú zverejnené žiadne zasadnutia.

Uskutočnené zasadnutia

25.04.2018 Komisia sociálna a zdravotníctva
28.02.2018 Komisia sociálna a zdravotníctva
29.11.2017 Komisia sociálna a zdravotníctva
16.10.2017 Komisia sociálna a zdravotníctva
05.09.2017 Komisia sociálna a zdravotníctva
19.04.2017 Komisia sociálna a zdravotníctva
01.03.2017 Komisia sociálna a zdravotníctva
25.01.2017 Komisia sociálna a zdravotníctva
12.10.2016 Komisia sociálna a zdravotníctva
07.09.2016 Komisia sociálna a zdravotníctva
22.06.2016 Komisia sociálna a zdravotníctva
26.04.2016 Komisia sociálna a zdravotníctva
16.03.2016 Komisia sociálna a zdravotníctva
03.02.2016 Komisia sociálna a zdravotníctva
13.01.2016 Komisia sociálna a zdravotníctva