Zasadnutia

Zvolané a plánované zasadnutia

Momentálne nie sú zverejnené žiadne zasadnutia.

Uskutočnené zasadnutia

18.04.2018 Komisia územnoplánovacia, stavebná a životného prostredia
04.04.2018 Komisia územnoplánovacia, stavebná a životného prostredia
21.02.2018 Komisia územnoplánovacia, stavebná a životného prostredia
25.10.2017 Komisia územnoplánovacia, stavebná a životného prostredia
06.06.2016 Komisia územnoplánovacia, stavebná a životného prostredia
13.01.2016 Komisia územnoplánovacia, stavebná a životného prostredia