Zasadnutia

Zvolané a plánované zasadnutia

Momentálne nie sú zverejnené žiadne zasadnutia.

Uskutočnené zasadnutia

06.06.2016 Komisia územnoplánovacia, stavebná a životného prostredia
13.01.2016 Komisia územnoplánovacia, stavebná a životného prostredia