Zasadnutia

Zvolané a plánované zasadnutia

Momentálne nie sú zverejnené žiadne zasadnutia.

Uskutočnené zasadnutia

19.05.2016 Komisia dopravy, infraštruktúry a informačných technológií
07.03.2016 Komisia dopravy, infraštruktúry a informačných technológií
27.01.2016 Komisia dopravy, infraštruktúry a informačných technológií