Zasadnutia

Zvolané a plánované zasadnutia

Momentálne nie sú zverejnené žiadne zasadnutia.

Uskutočnené zasadnutia

19.01.2016 Komisia podnikateľská, miestneho rozvoja a regionálnej a cezhraničnej spolupráce