Zasadnutia

Zvolané a plánované zasadnutia

Momentálne nie sú zverejnené žiadne zasadnutia.

Uskutočnené zasadnutia

23.01.2018 Komisia podnikateľská, miestneho rozvoja a regionálnej a cezhraničnej spolupráce
19.01.2016 Komisia podnikateľská, miestneho rozvoja a regionálnej a cezhraničnej spolupráce