Zasadnutia

Zvolané a plánované zasadnutia

Momentálne nie sú zverejnené žiadne zasadnutia.

Uskutočnené zasadnutia

25.01.2018 Komisia školstva, športu a kultúry
07.06.2017 Komisia školstva, športu a kultúry
11.10.2016 Komisia školstva, športu a kultúry
14.06.2016 Komisia školstva, športu a kultúry
19.01.2016 Komisia školstva, športu a kultúry