Zasadnutia

Zvolané a plánované zasadnutia

Momentálne nie sú zverejnené žiadne zasadnutia.

Uskutočnené zasadnutia

22.11.2017 Komisia názvoslovna
18.10.2017 Komisia názvoslovna