Zasadnutia

Zvolané a plánované zasadnutia

Momentálne nie sú zverejnené žiadne zasadnutia.

Uskutočnené zasadnutia

15.12.2016 Obecné zastupiteľstvo
06.10.2016 Obecné zastupiteľstvo
30.06.2016 Obecné zastupiteľstvo
28.04.2016 Obecné zastupiteľstvo
15.03.2016 Obecné zastupiteľstvo
23.02.2016 Obecné zastupiteľstvo
10.12.2015 Obecné zastupiteľstvo
23.11.2015 Obecné zastupiteľstvo
15.10.2015 Obecné zastupiteľstvo
21.09.2015 Obecné zastupiteľstvo
17.09.2015 Obecné zastupiteľstvo
27.07.2015 Obecné zastupiteľstvo
15.06.2015 Obecné zastupiteľstvo
28.05.2015 Obecné zastupiteľstvo
26.02.2015 Obecné zastupiteľstvo
29.01.2015 Obecné zastupiteľstvo
15.12.2014 Obecné zastupiteľstvo