Mestská rada – Zasadnutie 07.05.2015 o 09:00 Primaciálny palác, č.dv. 107

Mimoriadne rokovanie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy

Návrh programu
Uložiť pozvánku ako PDF
  1. 1. Prerokovanie pozastavenia výkonu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 118/2015 zo dňa 30. 4. 2015 z dôvodu rozporu zo zákonom