Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby – Zasadnutie 10.03.2015 o 16:30 Magistrát, č.dv. 103

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
  1. 1. Prerokovanie a schválenie náplne činnosti komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby.
  2. 2. Voľba členov komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby z radov neposlancov.
  3. 3. Prerokovanie návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2015-2017
  4. 4. Zmeny a doplnky 04 informácia o aktuálnom stave spracovania materiálu.
  5. 5. Rôzne