Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu – Zasadnutie 20.01.2015 o 16:00 Primaciálny palác, č.dv. 107

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
Uložiť pozvánku ako PDF
  1. 1. Otvorenie (predsedníčka Ing. S. Svoreňová)
  2. 2. Prezentácia činnosti Bratislava Tourist Board (výkonný riaditeľ, Mgr. M. Horváth)
  3. 3. Rokovanie o neposlaneckých kandidátoch na členov komisie
  4. 4. Rôzne