Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu – Zasadnutie 20.01.2015 o 16:00 Primaciálny palác, č.dv. 107

Schválený program Neverejný dokument
  1. . Otvorenie (predsedníčka Ing. S. Svoreňová)
  2. . Prezentácia činnosti Bratislava Tourist Board (výkonný riaditeľ, Mgr. M. Horváth)
  3. . Rokovanie o neposlaneckých kandidátoch na členov komisie
  4. . Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
  1. 1. Otvorenie (predsedníčka Ing. S. Svoreňová)
  2. 2. Prezentácia činnosti Bratislava Tourist Board (výkonný riaditeľ, Mgr. M. Horváth)
  3. 3. Rokovanie o neposlaneckých kandidátoch na členov komisie
  4. 4. Rôzne