Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu – Zasadnutie 10.02.2015 o 16:00 Primaciálny palác, č.dv. 107

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
Uložiť pozvánku ako PDF
  1. 1. Schválenie náplne činnosti komisie
  2. 2. Voľba podpredsedu komisie
  3. 3. Predstavenie zahraničných vzťahov hl. mesta Bratislavy (Jana Švecová, vedúca OZVP)
  4. 4. Predstavenie plánu aktivít BTB (MUDr. František Stano)
  5. 5. Schválenie plánu a náplne činnosti komisie
  6. 6. Európske hlavné mesto mládeže 2018
  7. 7. Mestské hradby
  8. 8. Protikorupčné minimum
  9. 9. Diskusia o pláne činnosti komisie na rok 2015
  10. 10. Rôzne