Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu – Zasadnutie 10.02.2015 o 16:00 Primaciálny palác, č.dv. 107

Schválený program Neverejný dokument
 1. 1. Schválenie náplne činnosti komisie
 2. 2. Voľba podpredsedu komisie
 3. 3. Predstavenie zahraničných vzťahov hl. mesta Bratislavy (Jana Švecová, vedúca OZVP)
 4. 4. Predstavenie plánu aktivít BTB (MUDr. František Stano)
 5. 5. Schválenie plánu a náplne činnosti komisie
 6. 6. Európske hlavné mesto mládeže 2018
 7. 7. Mestské hradby
 8. 8. Protikorupčné minimum
 9. 9. Diskusia o pláne činnosti komisie na rok 2015
 10. 10. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
 1. 1. Schválenie náplne činnosti komisie
 2. 2. Voľba podpredsedu komisie
 3. 3. Predstavenie zahraničných vzťahov hl. mesta Bratislavy (Jana Švecová, vedúca OZVP)
 4. 4. Predstavenie plánu aktivít BTB (MUDr. František Stano)
 5. 5. Schválenie plánu a náplne činnosti komisie
 6. 6. Európske hlavné mesto mládeže 2018
 7. 7. Mestské hradby
 8. 8. Protikorupčné minimum
 9. 9. Diskusia o pláne činnosti komisie na rok 2015
 10. 10. Rôzne