Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu – Zasadnutie 10.03.2015 o 16:00

Schválený program
 1. 1. Otvorenie
 2. 2. Predstavenie neposlaneckých členov komisie
 3. 3. Schválenie doplneného rokovacieho poriadku
 4. 4. Priority cyklodopravy
 5. 5. Návrh rozpočtu 2015-2017
 6. 6. Materiál o podpore kongresov
 7. 7. Prezentácia OZVP /Jana Švecová, vedúca oddelenia/
 8. 8. Diskusia o pláne činnosti komisie

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
 1. 1. Otvorenie
 2. 2. Predstavenie neposlaneckých členov komisie
 3. 3. Schválenie doplneného rokovacieho poriadku
 4. 4. Priority cyklodopravy
 5. 5. Návrh rozpočtu 2015-2017
 6. 6. Materiál o podpore kongresov
 7. 7. Prezentácia OZVP /Jana Švecová, vedúca oddelenia/
 8. 8. Diskusia o pláne činnosti komisie