Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu – Zasadnutie 14.04.2015 o 16:00 Primaciálny palác, č.dv. 107

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
Uložiť pozvánku ako PDF
  1. 1. Otvorenie
  2. 2. Dopravné riešenia pre turistické autobusy a vyhladkové turistické vozidlá
  3. 3. Rozvoj turistickej lodnej dopravy v Bratislave