Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 11.12.2014 o 09:00 Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca

Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie zasadnutia
 2. 2. Informácia predsedu mestskej volebnej komisie o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy hlavného mesta SR Bratislavy
 3. 3. Zloženie sľubu novozvoleného primátora hlavného mesta SR Bratislavy
 4. 4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 5. 5. Vystúpenie novozvoleného primátora hlavného mesta SR Bratislavy
 6. 5a. Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy hlavného mesta SR Bratislavy, zloženie sľubu novozvoleného primátora hlavného mesta SR Bratislavy, zloženie sľubu poslancov novozvoleného Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, vystúpenie novozvoleného primátora hlavného mesta SR Bratislavy
 7. 6. Návrh na poverenie poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý bude oprávnený zvolávať zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 8. 7. Zriadenie komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 9. 8. Voľba predsedov komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 10. 9. Voľba členov Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy
 11. 10. Voľba členov komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 12. 11. Návrh na určenie platu primátora hlavného mesta SR Bratislavy
 13. 12. Záver

Záznam zasadnutia

Hlasovanie č. 1: 11.12.2014 11:09
01. Voľba overovateľov zápisnice

Prezentačné hlasovanie

Prítomní: 42
Neprítomní: 3 Gábor Grendel , Richard Mikulec , Zdenka Zaťovičová
Za: 29 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Proti: 4 Ondrej Dostál , Radovan Jenčík , Elena Pätoprstá , Katarína Šimončičová
Zdržali sa: 4 Slavomír Drozd , Viera Kimerlingová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá
Nehlasovali: 5 Vladimír Bajan , Ján Budaj , Branislav Kaliský , Iveta Plšeková , Milan Vetrák
Hlasovanie č. 2: 11.12.2014 11:10
01. Voľba overovateľov zápisnice

Prezentačné hlasovanie

Prítomní: 35
Neprítomní: 10 Katarína Augustinič , Marian Greksa , Peter Hanulík , Martin Chren , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Lucia Štasselová , Zdenka Zaťovičová
Za: 24 Martin Borguľa , Pavol Bulla , Ján Buocik , Marta Černá , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Izabella Jégh , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Proti: 4 Vladimír Bajan , Ondrej Dostál , Ignác Kolek , Jarmila Tvrdá
Zdržali sa: 4 Dana Čahojová , Slavomír Drozd , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová
Nehlasovali: 3 Ján Budaj , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský
Hlasovanie č. 3: 11.12.2014 11:11
01. Voľba overovateľov zápisnice

Prezentačné hlasovanie

Prítomní: 42
Neprítomní: 3 Juraj Káčer , Richard Mikulec , Zdenka Zaťovičová
Za: 30 Katarína Augustinič , Ján Budaj , Pavol Bulla , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Proti: 6 Vladimír Bajan , Ján Buocik , Ondrej Dostál , Radovan Jenčík , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá
Zdržali sa: 5 Martin Borguľa , Slavomír Drozd , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Milan Vetrák
Nehlasovali: 1 Branislav Kaliský
Hlasovanie č. 4: 11.12.2014 11:12
01. Voľba overovateľov zápisnice

Prezentačné hlasovanie

Prítomní: 43
Neprítomní: 2 Richard Mikulec , Zdenka Zaťovičová
Za: 33 Katarína Augustinič , Ján Budaj , Pavol Bulla , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Rastislav Žitný
Proti: 6 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Branislav Kaliský , Jarmila Tvrdá
Zdržali sa: 4 Ján Buocik , Viera Kimerlingová , Milan Vetrák , Roman Weinštuk
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 5: 11.12.2014 11:13
01. Voľba overovateľov zápisnice
Prítomní: 43
Neprítomní: 2 Richard Mikulec , Zdenka Zaťovičová
Za: 43 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 6: 11.12.2014 11:14
02. Voľba návrhovej komisie
Prítomní: 43
Neprítomní: 2 Richard Mikulec , Zdenka Zaťovičová
Za: 43 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 7: 11.12.2014 11:18
2a Voľba volebnej komisie
Prítomní: 36
Neprítomní: 9 Ján Budaj , Dana Čahojová , Ľudmila Farkašovská , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Elena Pätoprstá , Katarína Šimončičová , Zdenka Zaťovičová
Za: 35 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Ján Buocik , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Martin Chren
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 8: 11.12.2014 11:20
03. Program rokovania
Prítomní: 44
Neprítomní: 1 Zdenka Zaťovičová
Za: 44 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 9: 11.12.2014 11:26
03. Program rokovania

Uznesenie k zvoleniu primátora a poslancov MsZ

Prítomní: 42
Neprítomní: 3 Oliver Kríž , Martin Kuruc , Zdenka Zaťovičová
Za: 41 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Tomáš Korček
Hlasovanie č. 10: 11.12.2014 11:28
6. Návrh na poverenie poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý bude oprávnený zvolávať zasadnutia MsZ mesta Bratislavy v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Prítomní: 38
Neprítomní: 7 Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Izabella Jégh , Viera Kimerlingová , Richard Mikulec , Jarmila Tvrdá , Zdenka Zaťovičová
Za: 35 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3 Pavol Bulla , Ignác Kolek , Milan Vetrák
Hlasovanie č. 11: 11.12.2014 11:29
6. Návrh na poverenie poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý bude oprávnený zvolávať zasadnutia MsZ mesta Bratislavy v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Prítomní: 42
Neprítomní: 3 Viera Kimerlingová , Jarmila Tvrdá , Zdenka Zaťovičová
Za: 42 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 12: 11.12.2014 11:35
7. Voľba členov Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy

Odvolanie p. Drozda a zvolenie p. Hanulíka do volebnej komisie

Prítomní: 44
Neprítomní: 1 Zdenka Zaťovičová
Za: 44 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 13: 11.12.2014 11:44
7. Voľba členov Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy

Návrh na prerušenie bodu 7.

Prítomní: 43
Neprítomní: 2 Izabella Jégh , Zdenka Zaťovičová
Za: 43 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 14: 11.12.2014 11:47
8. Zriadenie komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
Prítomní: 44
Neprítomní: 1 Zdenka Zaťovičová
Za: 43 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Marta Černá
Hlasovanie č. 15: 11.12.2014 12:30
9. Voľba predsedov komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
Prítomní: 42
Neprítomní: 3 Slavomír Drozd , Marian Greksa , Zdenka Zaťovičová
Za: 41 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Radoslav Olekšák
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 16: 11.12.2014 12:32
9. Voľba predsedov komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

slub p. Zatovičo

Prítomní: 42
Neprítomní: 3 Marian Greksa , Martin Kuruc , Zdenka Zaťovičová
Za: 42 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 17: 11.12.2014 12:36
4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
Prítomní: 44
Neprítomní: 1 Marian Greksa
Za: 43 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Branislav Kaliský
Hlasovanie č. 18: 11.12.2014 13:15
7. Voľba členov Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy
Prítomní: 42
Neprítomní: 3 Marian Greksa , Branislav Kaliský , Martin Kuruc
Za: 42 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 19: 11.12.2014 13:24
10. Voľba členov komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
Prítomní: 43
Neprítomní: 2 Marian Greksa , Martin Kuruc
Za: 43 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 20: 11.12.2014 13:26
10. Voľba členov komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

Návrh primátora na voľbu ďalších členov komisií z radov občanov

Prítomní: 40
Neprítomní: 5 Dana Čahojová , Marian Greksa , Martin Kuruc , Jarmila Tvrdá , Zdenka Zaťovičová
Za: 40 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 21: 11.12.2014 13:38
11. Návrh na určenie platu primátora hlavného mesta SR Bratislavy
Prítomní: 42
Neprítomní: 3 Marian Greksa , Martin Kuruc , Zdenka Zaťovičová
Za: 41 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Proti: 1 Milan Vetrák
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0

Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie zasadnutia
 2. 2. Informácia predsedu mestskej volebnej komisie o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy hlavného mesta SR Bratislavy
 3. 3. Zloženie sľubu novozvoleného primátora hlavného mesta SR Bratislavy
 4. 4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 5. 5. Vystúpenie novozvoleného primátora hlavného mesta SR Bratislavy
 6. 6. Návrh na poverenie poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý bude oprávnený zvolávať zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 7. 7. Voľba členov Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy
 8. 8. Zriadenie komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 9. 9. Voľba predsedov komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 10. 10. Voľba členov komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 11. 11. Návrh na určenie platu primátora hlavného mesta SR Bratislavy
 12. 12. Záver