Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu – Zasadnutie 12.05.2015 o 17:00 Primaciálny palác, č.dv. 107

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
Uložiť pozvánku ako PDF
  1. 1. Otvorenie
  2. 2. Diskusia so starostom mestskej časti Staré Mesto, Mgr. Radoslavom Števčíkom, k otázkam chodu Starého Mesta v kontexte cestovného ruchu /pozvanie na základe uznesenia členov komisie zo zasadnutia 14.4.2015/
  3. 3. Prehľad a hodnotenie medzinárodnej spolupráce hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014 /k bodu prezentuje Jana Švecová, vedúca OZVP/
  4. 4. Návrh na aktualizáciu Návrhu priorít a krokov na realizáciu cieľov a aktivít v oblasti medzinárodnej spolupráce hlavného mesta SR Bratislavy a hodnotenie jeho členstva v medzinárodných organizáciách /k bodu prezentuje JUDr. Milan Vetrák/
  5. 5. Pripravenosť destinácie cestovného ruchu a Hlavného mesta SR Bratislavy pred Slovenským predsedníctvom v Rade EÚ /k bodu prezentuje Ing. Michaela Potočárová/
  6. 6. Rôzne