Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu – Zasadnutie 09.06.2015 o 17:00 Primaciálny palác, č.dv. 107

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
Uložiť pozvánku ako PDF
  1. 1. Otvorenie
  2. 2. Diskusia so starostom mestskej časti Staré Mesto, Mgr. Radoslavom Števčíkom, k otázkam chodu Starého Mesta v kontexte cestovného ruchu /pozvanie na základe uznesenia členov komisie zo zasadnutia 14.4.2015/
  3. 3. Návrh na aktualizáciu Návrhu priorít a krokov na realizáciu cieľov a aktivít v oblasti medzinárodnej spolupráce hlavného mesta SR Bratislavy a hodnotenie jeho členstva v medzinárodných organizáciách /k bodu prezentuje JUDr. Milan Vetrák/
  4. 4. Výročná správa BTB
  5. 5. Návrh Programových priorít hlavného mesta SR Bratislavy na obdobie 2015 – 2018 /k bodu prezentuje JUDr. Milan Galanda/
  6. 6. Rôzne