Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu – Zasadnutie 09.06.2015 o 17:00 Primaciálny palác, č.dv. 107

Schválený program Neverejný dokument
 1. 1. Otvorenie
 2. 2. Diskusia so starostom mestskej časti Staré Mesto, Mgr. Radoslavom Števčíkom, k otázkam chodu Starého Mesta v kontexte cestovného ruchu /pozvanie na základe uznesenia členov komisie zo zasadnutia 14.4.2015/
 3. 3. Návrh na aktualizáciu Návrhu priorít a krokov na realizáciu cieľov a aktivít v oblasti medzinárodnej spolupráce hlavného mesta SR Bratislavy a hodnotenie jeho členstva v medzinárodných organizáciách /k bodu prezentuje JUDr. Milan Vetrák/
 4. 4. Výročná správa BTB
 5. 5. Návrh Programových priorít hlavného mesta SR Bratislavy na obdobie 2015 – 2018 /k bodu prezentuje JUDr. Milan Galanda/
 6. 6. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
 1. 1. Otvorenie
 2. 2. Diskusia so starostom mestskej časti Staré Mesto, Mgr. Radoslavom Števčíkom, k otázkam chodu Starého Mesta v kontexte cestovného ruchu /pozvanie na základe uznesenia členov komisie zo zasadnutia 14.4.2015/
 3. 3. Návrh na aktualizáciu Návrhu priorít a krokov na realizáciu cieľov a aktivít v oblasti medzinárodnej spolupráce hlavného mesta SR Bratislavy a hodnotenie jeho členstva v medzinárodných organizáciách /k bodu prezentuje JUDr. Milan Vetrák/
 4. 4. Výročná správa BTB
 5. 5. Návrh Programových priorít hlavného mesta SR Bratislavy na obdobie 2015 – 2018 /k bodu prezentuje JUDr. Milan Galanda/
 6. 6. Rôzne