Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu – Zasadnutie 08.09.2015 o 17:00 Primaciálny palác, č.dv. 107

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
Uložiť pozvánku ako PDF
  1. 1. Otvorenie
  2. 2. Členský príspevok pre BTB na rok 2016
  3. 3. Návrh dohody o cezhraničnej spolupráci s Dolným Rakúskom /k bodu prezentuje Mgr. Andrea Dachová, vedúca OZVP/
  4. 4. Rôzne