Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu – Zasadnutie 08.09.2015 o 17:00 Primaciálny palác, č.dv. 107

Schválený program Neverejný dokument
  1. 1. Otvorenie
  2. 2. Členský príspevok pre BTB na rok 2016
  3. 3. Návrh dohody o cezhraničnej spolupráci s Dolným Rakúskom /k bodu prezentuje Mgr. Andrea Dachová, vedúca OZVP/
  4. 4. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
  1. 1. Otvorenie
  2. 2. Členský príspevok pre BTB na rok 2016
  3. 3. Návrh dohody o cezhraničnej spolupráci s Dolným Rakúskom /k bodu prezentuje Mgr. Andrea Dachová, vedúca OZVP/
  4. 4. Rôzne