Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 07.10.2015 o 18:00 Zasadačka obecného úradu

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 2. 2. Kontrola plnenia uznesení
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce; Janka Jesenská - Hlavný kontrolór obce
 3. 3. Správa o kontrolnej činnosti
  Predkladateľ: Janka Jesenská - Hlavný kontrolór obce
 4. 4. Zásady pre podávania, preverovania a evidovania podnetov v zmysle zák. č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce; Janka Jesenská - Hlavný kontrolór obce
 5. 5. Audit účtovnej závierky za rok 2014
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce; Emília Remšíková - ekonóm - účtovník
 6. 6. Plnenie rozpočtu v roku 2015 k 30.9.2015
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce; Emília Remšíková - ekonóm - účtovník
 7. 7. Rozpočtové opatrenia
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce; Emília Remšíková - ekonóm - účtovník
 8. 8. Objednávka na kolumbárium
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 9. 9. Žiadosť na opravu organa
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 10. 10. Rôzne: Kanalizácia, Jubilanti
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 2. 2. Kontrola plnenia uznesení
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce; Janka Jesenská - Hlavný kontrolór obce
  Materiály   Prevziať všetky
 3. 3. Správa o kontrolnej činnosti
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce; Janka Jesenská - Hlavný kontrolór obce
  Materiály   Prevziať všetky
 4. 4. Zásady pre podávania, preverovania a evidovania podnetov v zmysle zák. č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce; Janka Jesenská - Hlavný kontrolór obce
 5. 5. Audit účtovnej závierky za rok 2014
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce; Emília Remšíková - Ekonóm - účtovník
 6. 6. Plnenie rozpočtu v roku 2015 k 30.9.2015
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík – starosta obce, Emília Remšíková - Ekonóm - účtovník
 7. 7. Rozpočtové opatrenia
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík – starosta obce
 8. 8. Objednávka na kolumbárium
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík – starosta obce
 9. 9. Žiadosť na príspevok na organ
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík – starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 10. 10. Rôzne: Kanalizácia, Jubilanti....
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík – starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky