Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.11.2015 o 18:00 Zasadačka obecného úradu

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1.. Otvorenie
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 2. 2.. Kontrola plnenia uznesení
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Kontrola plnenia uznesení
 3. 3.. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
  Predkladateľ: Janka Jesenská - Hlavný kontrolór obce
  Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
 4. 4.. Rozpočtové opatrenie č. 04/2015
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík -starosta obce
  Rozpočtové opatrenie č. 04/2015
 5. 5.. Usporiadanie vlastníckych práv na parcele č. 154 cintorín
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Usporiadanie vlastníckych práv na parcele č. 154 cintorín
 6. 6.. Usporiadanie vlastníckych práv na parcele č. 142/5 zastávka ZŠ Benice
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce Benice
  Usporiadanie vlastníckych práv na parcele č. 142/5 zastávka ZŠ Benice
 7. 7.. Všeobecne záväzné nariadenie obce Benice č. 02/2015 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Benice počas volebných kampaní
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce Benice
  Všeobecne záväzné nariadenie obce Benice č. 02/2015 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Benice počas volebných kampaní
 8. 8.. Návrh Doplnok č. 1 k VZN č. 02/2012 o miestnych daniach a poplatkoch
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Návrh Doplnok č. 1 k VZN č. 02/2012 o miestnych daniach a poplatkoch
 9. 9.. Návrh Rozpočet na roky 2016 - 2018 informácia
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce, Emília Remšíková - ekonóm - účtovník
  Návrh Rozpočet na roky 2016 - 2018 informácia
 10. 10.. Výstavba MŠ Benice - informácia
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 11. 11.. Rôzne: mikuláš, osvetlenie, kanalizácia...
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Rôzne: mikuláš, osvetlenie, kanalizácia...

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 2. 2. Kontrola plnenia uznesení
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 3. 3. Zásady hospodárenie a nakladania s majetkom obce
  Predkladateľ: Janka Jesenská - Hlavný kontrolór obce
 4. 4. Rozpočtové opatrenia
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 5. 5. Usporiadanie vlastníckych práv na parcele č. 154 cintorín
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 6. 6. Usporiadanie vlastníckych práv na parcele č. 142/5 zastávka ZŠ Benice
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 7. 7. Všeobecné záväzné nariadenie obce Benice č. 02/2015 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Benice počas volebných kampaní
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 8. 8. Návrh Doplnok č. 1 k VZN č. 02/2012 o miestnych daniach a poplatkoch
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 9. 9. Návrh Rozpočet na roky 2016 - 2018 informácia
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce, Emília Remšíková - ekonóm - účtovník
 10. 10. Výstavba MŠ Benice - informácia
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 11. 11. Rôzne: Mikuláš, osvetlenie, kanalizácia...
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 12. 12. Diskusia
 13. 13. Interpelácie
 14. 14. Návrh na doplnenie uznesení
 15. 15. Záver