Komisia pre kultúru – Zasadnutie 21.11.2016 o 17:00 Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Zichyho palác

Schválený program
 1. 1. Návrh rozpočtu na rok 2017
 2. 2. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.
 3. 3. Návrh na pomenovanie verejného priestranstva v lokalite Stein - Námestie Mórica Beňovského a návrh pomenovať priestor medzi bytovými domami ulice Blumentálska a Bernoláková na Steinov dvor
 4. 4. Návrh zmluvy pre OZ TICHO a spol.
 5. 5. Návrh zmluvy pre OZ GUnaGU
 6. 6. Informácia o programoch na Staromestských vianočných trhoch
 7. 7. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
 1. 1. Informácia o programoch na Staromestských vianočných trhoch
 2. 2. Návrh na pomenovanie verejného priestranstva v lokalite Stein – Námestie Mórica Beňovského a návrh pomenovať priestor medzi bytovými domami ulice Blumentálska a Bernoláková na Steinov dvor
 3. 3. Návrh zmluvy pre OZ TICHO a spol.
 4. 4. Návrh zmluvy pre OZ GUnaGU
 5. 5. Návrh rozpočtu na rok 2017
 6. 6. Rôzne