Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie – Zasadnutie 28.11.2016 o 15:30 Miestny úrad, miestnosť č.10

Schválený program
 1. 1. Paulínyho ulica – informácia o plánovanej výstavbe
 2. 2. Rozpočet
 3. 3. Vianočné trhy – informácia (prevádzka, likvidácia odpadov, ochrana zelene...)
 4. 4. Harmonogram čistota a poriadok
 5. 5. UPZ – informácia ako pokračujú prace na obstarávaní
 6. 6. Dotácie
 7. 7. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
 1. 1. Paulínyho ulica – informácia o plánovanej výstavbe
 2. 2. Rozpočet
 3. 3. Vianočné trhy – informácia (prevádzka, likvidácia odpadov, ochrana zelene...)
 4. 4. Harmonogram čistota a poriadok
 5. 5. UPZ – informácia ako pokračujú prace na obstarávaní
 6. 6. Dotácie
 7. 7. Rôzne