Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu – Zasadnutie 24.11.2016 o 16:30 Miestny úrad, miestnosť č.10

Schválený program
 1. 1. Informácia o aktuálnej situácii v Majáku nádeje, n.o.
 2. 2. Informácia o využívaní príspevku na dopravu a príspevku pri narodení dieťaťa
 3. 3. Návrh rozpočtu oddelenia sociálnych vecí na r. 2017
 4. 4. Materiály odd. soc. vecí, predkladané na decembrové rokovanie miestneho zastupiteľstva - Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb m.č. Bratislava-Staré Mesto - Dodatok č. 1 k Zásadám o poskytovaní finančného príspevku na spoločné stravovanie dôchodcov
 5. 5. Informácia o činnosti oddelenia sociálnych vecí
 6. 6. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
 1. 1. Informácia o aktuálnej situácii v Majáku nádeje, n.o.
 2. 2. Informácia o využívaní príspevku na dopravu a príspevku pri narodení dieťaťa
 3. 3. Návrh rozpočtu oddelenia sociálnych vecí na r. 2017
 4. 4. Materiály odd. soc. vecí, predkladané na decembrové rokovanie miestneho zastupiteľstva - Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb m.č. Bratislava-Staré Mesto - Dodatok č. 1 k Zásadám o poskytovaní finančného príspevku na spoločné stravovanie dôchodcov
 5. 5. Informácia o činnosti oddelenia sociálnych vecí
 6. 6. Rôzne