Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 13.12.2016 o 15:00 Miestny úrad, Staromestská sieň

Schválený program
Prevziať všetky materiály
  1. 4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2016 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
    Predkladateľ stiahol návrh z programu rokovania miestneho zastupiteľstva
  2. 5. Návrh na zriadenie Fondu príjmu z miestneho poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
  3. 13. Návrh na nájom nebytového priestoru na ul. Školská č. 14 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
  4. 14. Návrh na nájom nebytového priestoru na Františkánskom nám. č. 7 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa

Zvukový záznam

Hlasovanie č. 1: 06.12.2016 09:10
Schválenie programu zasadnutia

návrh p. Uličnej

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Ivan Bútora , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová
Za: 16 Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Miloš Domorák , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská , Kristián Straka , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 5 Ľubomír Boháč , Štefan Holčík , Barbora Oráčová , Jana Španková , Peter Tatár
Nehlasovali: 1 Martin Gajdoš
Hlasovanie č. 2: 06.12.2016 09:11
Schválenie programu zasadnutia

návrh p. Kollára a Vagáča

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Ivan Bútora , Ondrej Dostál , Barbora Oráčová
Za: 16 Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Miloš Domorák , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 6 Ľubomír Boháč , Štefan Holčík , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 3: 06.12.2016 09:12
Schválenie programu zasadnutia

návrh p. Borguľu

Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Ivan Bútora , Ondrej Dostál
Za: 9 Martin Borguľa , Štefan Bučko , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Miroslav Kollár , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 14 Ľubomír Boháč , Marta Černá , Miloš Domorák , Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 4: 06.12.2016 09:13
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Ivan Bútora , Ondrej Dostál
Za: 23 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Miloš Domorák , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 5: 06.12.2016 09:14
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Ivan Bútora , Ondrej Dostál
Za: 23 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Miloš Domorák , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 6: 06.12.2016 09:15
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Ivan Bútora , Ondrej Dostál , Viktor Muránsky
Za: 21 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Miloš Domorák , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Kristián Straka
Hlasovanie č. 7: 06.12.2016 09:17
Schválenie programu zasadnutia

volebná komisia

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Ivan Bútora , Ondrej Dostál , Matej Vagač
Za: 21 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Miloš Domorák , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Viera Satinská
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 8: 06.12.2016 09:22
1. Voľba 7. člena Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

volebná komisia

Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Ivan Bútora , Ondrej Dostál
Za: 23 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Miloš Domorák , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 9: 06.12.2016 10:32
2. Voľba miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Martin Borguľa , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Peter Osuský , Veronika Remišová , Peter Tatár
Za: 19 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Marta Černá , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 10: 06.12.2016 11:38
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2016 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Peter Osuský , Veronika Remišová , Peter Tatár
Za: 8 Štefan Bučko , Miloš Domorák , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Vladimír Palko , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 3 Ľubomír Boháč , Kristián Straka , Jana Španková
Zdržali sa: 9 Martin Borguľa , Ivan Bútora , Marta Černá , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Viera Satinská
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 11: 06.12.2016 11:41
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2016 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

návrh p.Vagáča

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Štefan Bučko , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Peter Osuský , Veronika Remišová , Peter Tatár
Za: 8 Ľubomír Boháč , Miloš Domorák , Miroslav Kollár , Viktor Muránsky , Vladimír Palko , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 3 Martin Borguľa , Štefan Holčík , Kristián Straka
Zdržali sa: 8 Ivan Bútora , Marta Černá , Martin Gajdoš , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Viera Satinská , Jana Španková
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 12: 06.12.2016 11:43
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2016 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

návrh p.Borguľu

Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Štefan Bučko , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Peter Tatár
Za: 8 Martin Borguľa , Marta Černá , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Barbora Oráčová , Viera Satinská , Kristián Straka
Proti: 4 Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Zdržali sa: 6 Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Soňa Párnická , Jana Španková , Martina Uličná
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 13: 06.12.2016 11:44
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2016 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

návrh p.Kollára

Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Štefan Bučko , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Peter Tatár , Martina Uličná
Za: 8 Martin Borguľa , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Kristián Straka , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 9 Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Marta Černá , Miloš Domorák , Halka Ležovičová , Soňa Párnická , Viera Satinská , Jana Španková , Matej Vagač
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 14: 06.12.2016 11:45
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2016 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Peter Tatár , Martina Uličná
Za: 13 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková
Proti: 1 Martin Borguľa
Zdržali sa: 3 Marta Černá , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Nehlasovali: 1 Miloš Domorák
Hlasovanie č. 15: 06.12.2016 13:42
6. Zámer mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na čerpanie úveru na rekonštrukcie komunikácií v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Soňa Párnická
Za: 6 Martin Borguľa , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár
Proti: 8 Ondrej Dostál , Miroslav Kollár , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Viera Satinská , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Zdržali sa: 6 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Viktor Muránsky , Peter Osuský
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 16: 06.12.2016 15:16
7. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2017-2019

návrh p.Uličnej

Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová
Za: 14 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Viera Satinská , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 9 Martin Borguľa , Ivan Bútora , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 17: 06.12.2016 15:17
7. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2017-2019

návrh p.Uličnej

Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová
Za: 13 Štefan Bučko , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Viera Satinská , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 4 Martin Borguľa , Štefan Holčík , Kristián Straka , Peter Tatár
Zdržali sa: 5 Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Jana Španková
Nehlasovali: 1 Martin Gajdoš
Hlasovanie č. 18: 06.12.2016 15:20
7. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2017-2019

návrh p.Ležovičovej

Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová
Za: 11 Štefan Bučko , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Proti: 4 Martin Borguľa , Ivan Bútora , Peter Tatár , Matej Vagač
Zdržali sa: 8 Ľubomír Boháč , Ondrej Dostál , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 19: 06.12.2016 15:21
7. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2017-2019

návrh p.Borguľu

Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová
Za: 11 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Ondrej Dostál , Miroslav Kollár , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 12 Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 20: 06.12.2016 15:22
7. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2017-2019

návrh poslancov

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Soňa Párnická
Za: 12 Martin Borguľa , Štefan Bučko , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Miroslav Kollár , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Proti: 2 Štefan Holčík , Kristián Straka
Zdržali sa: 8 Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Ondrej Dostál , Halka Ležovičová , Viera Satinská , Jana Španková , Peter Tatár , Matej Vagač
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 21: 06.12.2016 15:25
7. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2017-2019

návrh p.Uličnej

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Peter Tatár
Za: 10 Štefan Bučko , Miloš Domorák , Miroslav Kollár , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 3 Martin Borguľa , Štefan Holčík , Kristián Straka
Zdržali sa: 9 Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Viera Satinská , Jana Španková
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 22: 06.12.2016 15:26
7. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2017-2019

návrh p.Uličnej

Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová
Za: 8 Štefan Bučko , Miloš Domorák , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Proti: 9 Martin Borguľa , Ivan Bútora , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Matej Vagač
Zdržali sa: 6 Ľubomír Boháč , Ondrej Dostál , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Viera Satinská
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 23: 06.12.2016 15:28
7. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2017-2019

časť /a

Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová
Za: 19 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 3 Vladimír Palko , Veronika Remišová , Tomáš Ziegler
Nehlasovali: 1 Martina Uličná
Hlasovanie č. 24: 06.12.2016 15:29
7. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2017-2019

časť /b

Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová
Za: 18 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 5 Miloš Domorák , Peter Osuský , Vladimír Palko , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 25: 06.12.2016 15:29
7. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2017-2019

časť /c

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Soňa Párnická
Za: 11 Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár
Proti: 7 Martin Borguľa , Ondrej Dostál , Miroslav Kollár , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Viera Satinská , Matej Vagač
Zdržali sa: 4 Ľubomír Boháč , Peter Osuský , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 26: 06.12.2016 16:07
7./A Návrh na vypovedanie nájmu sekundárnych rozvodov z odovzdávacej stanice tepla Chorvátska 1
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Barbora Oráčová
Za: 16 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Miroslav Kollár , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská , Peter Tatár , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 6 Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Kristián Straka , Jana Španková , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 27: 06.12.2016 16:11
8. Návrh na ôsmu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2016

schvaľuje

Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Martin Borguľa , Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Barbora Oráčová
Za: 19 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Vladimír Palko , Veronika Remišová
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 28: 06.12.2016 16:29
9. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu Dodatku č....Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (dočasné parkovanie motorových vozidiel)

návrh p. Bútoru

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Martin Borguľa , Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová
Za: 10 Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Veronika Remišová , Viera Satinská , Matej Vagač
Proti: 4 Ľubomír Boháč , Miroslav Kollár , Kristián Straka , Jana Španková
Zdržali sa: 7 Štefan Bučko , Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Peter Tatár , Tomáš Ziegler
Nehlasovali: 1 Martina Uličná
Hlasovanie č. 29: 06.12.2016 16:30
9. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu Dodatku č....Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (dočasné parkovanie motorových vozidiel)
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Martin Borguľa , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová
Za: 17 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Vladimír Palko , Tomáš Ziegler
Nehlasovali: 2 Peter Osuský , Martina Uličná
Hlasovanie č. 30: 06.12.2016 16:32
10. Návrh na predaj obchodného podielu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v obchodnej spoločnosti Bratislavský Náš markt, s. r. o. ako prípad hodný osobitného zreteľa a na zrušenie písm. g) časti E. uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 88/2014 schváleného dňa 24.06.2014
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Martin Borguľa , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Peter Osuský , Veronika Remišová , Martina Uličná
Za: 18 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 31: 06.12.2016 16:36
12. Návrh na predaj pozemku parc. č. 3721 na Pražskej ul. ako prípad hodný osobitného zreteľa
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Martin Borguľa , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Miroslav Kollár , Peter Osuský , Veronika Remišová
Za: 12 Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 2 Štefan Holčík , Kristián Straka
Zdržali sa: 4 Štefan Bučko , Martin Gajdoš , Barbora Oráčová , Peter Tatár
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 32: 06.12.2016 16:37
12. Návrh na predaj pozemku parc. č. 3721 na Pražskej ul. ako prípad hodný osobitného zreteľa
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Martin Borguľa , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Peter Osuský , Veronika Remišová
Za: 14 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Viera Satinská , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 2 Štefan Holčík , Kristián Straka
Zdržali sa: 2 Miroslav Kollár , Peter Tatár
Nehlasovali: 1 Vladimír Palko
Hlasovanie č. 33: 06.12.2016 16:49
15. Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva pozemku parc. č. 8510 vo dvore na Špitálskej ul. č. 31-35 a na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Martin Borguľa , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Veronika Remišová
Za: 8 Ľubomír Boháč , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Barbora Oráčová , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár
Proti: 2 Ivan Bútora , Matej Vagač
Zdržali sa: 8 Štefan Bučko , Miloš Domorák , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Soňa Párnická , Viera Satinská , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 34: 06.12.2016 17:00
16. Návrh na urovnanie sporných nárokov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a spoločnosti PROXENTA Private Equity, s.r.o.
Prítomní: 15
Neprítomní: 10 Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Za: 15 Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 35: 06.12.2016 17:01
17. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 2017 ­ 2021
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Martina Uličná
Za: 16 Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 36: 06.12.2016 17:02
18. Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov
Prítomní: 15
Neprítomní: 10 Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Za: 15 Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 37: 06.12.2016 17:04
19. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2016 - oblasť životného prostredia
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Martina Uličná
Za: 16 Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 38: 06.12.2016 17:05
20. Návrh na pomenovanie novovzniknutého verejného priestranstva ­ „Messerschmidtovo námestie“
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Martina Uličná
Za: 16 Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 39: 06.12.2016 17:06
21. Návrh na pomenovanie novovzniknutého verejného priestranstva ­ „Steinov dvor“
Prítomní: 15
Neprítomní: 10 Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Miroslav Kollár , Peter Osuský , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Martina Uličná
Za: 15 Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 40: 06.12.2016 17:23
22. Návrh na pomenovanie novovzniknutého verejného priestranstva ­ „Námestie Mórica Beňovského“
Prítomní: 15
Neprítomní: 10 Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Miroslav Kollár , Peter Osuský , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Martina Uličná
Za: 11 Ľubomír Boháč , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Tomáš Ziegler
Proti: 2 Ivan Bútora , Viera Satinská
Zdržali sa: 2 Soňa Párnická , Matej Vagač
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 41: 06.12.2016 17:29
22. Návrh na pomenovanie novovzniknutého verejného priestranstva ­ „Námestie Mórica Beňovského“

návrh p.Holčíka

Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Martina Uličná
Za: 4 Štefan Holčík , Viera Satinská , Kristián Straka , Peter Tatár
Proti: 3 Miroslav Kollár , Soňa Párnická , Matej Vagač
Zdržali sa: 8 Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Martin Gajdoš , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Jana Španková , Tomáš Ziegler
Nehlasovali: 1 Miloš Domorák
Hlasovanie č. 42: 06.12.2016 17:30
22. Návrh na pomenovanie novovzniknutého verejného priestranstva ­ „Námestie Mórica Beňovského“

návrh p.Gajdoša

Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Martina Uličná
Za: 9 Ivan Bútora , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár
Proti: 2 Miroslav Kollár , Matej Vagač
Zdržali sa: 4 Ľubomír Boháč , Viktor Muránsky , Soňa Párnická , Tomáš Ziegler
Nehlasovali: 1 Miloš Domorák
Hlasovanie č. 43: 06.12.2016 17:32
22. Návrh na pomenovanie novovzniknutého verejného priestranstva ­ „Námestie Mórica Beňovského“
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Martina Uličná
Za: 9 Ivan Bútora , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár
Proti: 4 Miroslav Kollár , Soňa Párnická , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Zdržali sa: 3 Ľubomír Boháč , Miloš Domorák , Viktor Muránsky
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 44: 06.12.2016 17:33
23. Správa o výsledku kontroly dodržiavania Opatrenia č. 8/2013 starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z 20.11.2013, ktorým sa určuje postup pri vydávaní preddavkov z pokladne a pri úhradách výdavkov prostredníctvom pokladne na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 14
Neprítomní: 11 Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Miroslav Kollár , Peter Osuský , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Za: 14 Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 45: 06.12.2016 17:34
24. Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 30.06.2016
Prítomní: 14
Neprítomní: 11 Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Miroslav Kollár , Peter Osuský , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Za: 13 Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Matej Vagač
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 46: 06.12.2016 17:47
25. Návrh plánu termínov zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017

návrh p.Ležovičovej

Prítomní: 15
Neprítomní: 10 Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Za: 7 Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Kristián Straka , Peter Tatár
Proti: 2 Miroslav Kollár , Jana Španková
Zdržali sa: 6 Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Viktor Muránsky , Viera Satinská , Matej Vagač
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 47: 06.12.2016 17:47
25. Návrh plánu termínov zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017
Prítomní: 15
Neprítomní: 10 Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Za: 14 Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Soňa Párnická
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 48: 06.12.2016 17:49
26. Návrh na schválenie odmeny miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Ing. Oliverovi Paradeiserovi
Prítomní: 15
Neprítomní: 10 Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Za: 14 Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Matej Vagač
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 49: 06.12.2016 17:50
27. Informácia k Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti základných a materských škôl za školský rok 2015/2016
Prítomní: 15
Neprítomní: 10 Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Za: 15 Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 50: 06.12.2016 17:52
28. Informácia o organizácii samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 6. decembru 2016
Prítomní: 14
Neprítomní: 11 Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Za: 14 Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 51: 06.12.2016 17:53
29. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave
Prítomní: 14
Neprítomní: 11 Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Za: 14 Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 52: 06.12.2016 17:57
30. Informácia o hospodárení spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s.
Prítomní: 15
Neprítomní: 10 Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Za: 10 Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár
Proti: 0
Zdržali sa: 5 Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Halka Ležovičová , Viera Satinská , Matej Vagač
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 53: 06.12.2016 17:58
31. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s obnovou Pistoriho paláca
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Tomáš Ziegler
Za: 16 Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 54: 06.12.2016 18:06
32. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K Železnej studienke, Bratislava
Prítomní: 15
Neprítomní: 10 Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Viera Satinská , Tomáš Ziegler
Za: 14 Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Miroslav Kollár
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 55: 06.12.2016 18:08
34. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Tomáš Ziegler
Za: 16 Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 56: 13.12.2016 15:20
5. Návrh na zriadenie Fondu príjmu z miestneho poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Martin Borguľa , Ivan Bútora , Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Miroslav Kollár , Veronika Remišová , Peter Tatár , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Za: 16 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 57: 13.12.2016 15:29
13. Návrh na nájom nebytového priestoru na ul. Školská č. 14 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Martin Borguľa , Ivan Bútora , Marta Černá , Miroslav Kollár , Veronika Remišová , Peter Tatár , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Za: 15 Štefan Bučko , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Matej Vagač
Nehlasovali: 1 Ľubomír Boháč
Hlasovanie č. 58: 13.12.2016 16:24
14. Návrh na nájom nebytového priestoru na Františkánskom nám. č. 7 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa

návrh p.Vagáča

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Martin Borguľa , Marta Černá , Miroslav Kollár , Peter Tatár , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Za: 8 Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Ondrej Dostál , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská , Matej Vagač
Proti: 1 Peter Osuský
Zdržali sa: 10 Štefan Bučko , Miloš Domorák , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Kristián Straka , Jana Španková
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 59: 13.12.2016 16:27
14. Návrh na nájom nebytového priestoru na Františkánskom nám. č. 7 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa

návrh p.Vagáča

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Martin Borguľa , Marta Černá , Miroslav Kollár , Peter Tatár , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Za: 7 Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Ondrej Dostál , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Matej Vagač
Proti: 1 Peter Osuský
Zdržali sa: 11 Štefan Bučko , Miloš Domorák , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Veronika Remišová , Kristián Straka , Jana Španková
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 60: 13.12.2016 16:29
14. Návrh na nájom nebytového priestoru na Františkánskom nám. č. 7 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa

návrh p.Palka

Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Martin Borguľa , Marta Černá , Miroslav Kollár , Soňa Párnická , Peter Tatár , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Za: 7 Ivan Bútora , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Viera Satinská , Matej Vagač
Proti: 2 Peter Osuský , Jana Španková
Zdržali sa: 9 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Kristián Straka
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 61: 13.12.2016 16:30
14. Návrh na nájom nebytového priestoru na Františkánskom nám. č. 7 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Martin Borguľa , Marta Černá , Miroslav Kollár , Soňa Párnická , Peter Tatár , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Za: 16 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Veronika Remišová , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Vladimír Palko , Matej Vagač
Nehlasovali: 0
Návrh programu
Prevziať všetky materiály
  1. 1. bod č. 4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2016 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
  2. 2. bod č. 5. Návrh na zriadenie Fondu príjmu z miestneho poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
  3. 3. bod č. 13. Návrh na nájom nebytového priestoru na ul. Školská č. 14 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
  4. 4. bod č. 14. Návrh na nájom nebytového priestoru na Františkánskom nám. č. 7 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa