Komisia pre kultúru – Zasadnutie 16.01.2017 o 17:00 Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Zichyho palác

Schválený program
  1. 1. Žiadosť o označenie novovzniknutého verejného priestranstva – Námestie Mateja Korvína
  2. 2. Európska hudobná akadémia Schengen, neziskový fond
  3. 3. Návrh využitia kultúrno-komunitného zariadenia Pistoriho palác
  4. 4. Dotácie
  5. 5. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
  1. 1. Žiadosť o označenie novovzniknutého verejného priestranstva – Námestie Mateja Korvína
  2. 2. Európska hudobná akadémia Schengen, neziskový fond
  3. 3. Návrh využitia kultúrno-komunitného zariadenia Pistoriho palác
  4. 4. Dotácie
  5. 5. Rôzne