Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport – Zasadnutie 23.01.2017 o 15:00 Miestny úrad, kancelária č. 141

Schválený program
  1. 1. Otvorenie
  2. 2. Prerokovanie materiálov do MZ
  3. 3. Aktuálne otázky z regionálneho školstva
  4. 4. Rôzne
  5. 5. Zakončenie

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
  1. 1. Otvorenie
  2. 2. Prerokovanie materiálov do MZ
  3. 3. Aktuálne otázky z regionálneho školstva
  4. 4. Rôzne
  5. 5. Zakončenie