Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport – Zasadnutie 23.01.2017 o 15:00 Miestny úrad, kancelária č. 141

Schválený program
  1. 1. Otvorenie
  2. 2. Prerokovanie materiálov do MZ
  3. 3. Aktuálne otázky z regionálneho školstva
  4. 4. Rôzne
  5. 5. Zakončenie

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
Uložiť pozvánku ako PDF
  1. 1. Otvorenie
  2. 2. Prerokovanie materiálov do MZ
  3. 3. Aktuálne otázky z regionálneho školstva
  4. 4. Rôzne
  5. 5. Zakončenie