Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie – Zasadnutie 23.01.2017 o 15:30 Miestny úrad, miestnosť č.10

Schválený program
 1. 1. PHSR
 2. 2. VZN o poplatkoch
 3. 3. Námestie Mateja Korvína – komplex Blumentál
 4. 4. Vianočné trhy - zhodnotenie
 5. 5. Rekonštrukcia priestoru na Dunajskej ulici (žiadosť nájomcu o odstránenie havarijného stavu strechy)
 6. 6. Blumentálska ulica - Májkova ulica, Kmeťovo námestie – obnova
 7. 7. Krížna – kontajnerové stojiska – stav
 8. 8. Zimná údržba ulíc – solenie – informácia
 9. 9. Trh Žilinská – informácia
 10. 10. UPN-Z Brnianska harmonogram obstarávania
 11. 11. Body do zastupiteľstva
 12. 12. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
 1. 1. PHSR
 2. 2. VZN o poplatkoch
 3. 3. Námestie Mateja Korvína – komplex Blumentál
 4. 4. Vianočné trhy - zhodnotenie
 5. 5. Rekonštrukcia priestoru na Dunajskej ulici (žiadosť nájomcu o odstránenie havarijného stavu strechy)
 6. 6. Blumentálska ulica - Májkova ulica, Kmeťovo námestie – obnova
 7. 7. Krížna – kontajnerové stojiska – stav
 8. 8. Zimná údržba ulíc – solenie – informácia
 9. 9. Trh Žilinská – informácia
 10. 10. UPN-Z Brnianska harmonogram obstarávania
 11. 11. Body do zastupiteľstva
 12. 12. Rôzne