Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu – Zasadnutie 30.01.2017 o 16:00 Miestny úrad, miestnosť č.10

Schválený program
  1. 1. Návrh na zrušenie Zásad o poskytovaní pomoci občanom v Sociálnej výdajni mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
  2. 2. Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám o poskytovaní peňažnej pomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v čase núdze
  3. 3. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
  4. 4. Informácia o činnosti oddelenia sociálnych vecí
  5. 5. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
  1. 1. Návrh na zrušenie Zásad o poskytovaní pomoci občanom v Sociálnej výdajni mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
  2. 2. Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám o poskytovaní peňažnej pomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v čase núdze
  3. 3. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
  4. 4. Informácia o činnosti oddelenia sociálnych vecí
  5. 5. Rôzne