Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok – Zasadnutie 30.01.2017 o 14:30 Miestny úrad, Staromestská sieň

Schválený program
  1. 1. návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2016 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,
  2. 2. návrh na uzatvorenie úseku Kúpeľnej ulice medzi Vajanského nábrežím a Medenou ulicou,
  3. 3. parkovacia politika - informácie,
  4. 4. rôzne.

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
  1. 1. návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2016 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,
  2. 2. návrh na uzatvorenie úseku Kúpeľnej ulice medzi Vajanského nábrežím a Medenou ulicou,
  3. 3. parkovacia politika - informácie,
  4. 4. rôzne.