Komisia pre kultúru – Zasadnutie 27.02.2017 o 17:00 Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Zichyho palác

Schválený program
  1. 1. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava–Staré Mesto pre obdobie rokov 2016 – 2023 s výhľadom do roku 2040, informácia o pripomienkach oddelenia kultúry
  2. 2. Dotácie
  3. 3. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
  1. 1. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava–Staré Mesto pre obdobie rokov 2016 – 2023 s výhľadom do roku 2040, informácia o pripomienkach oddelenia kultúry
  2. 2. Dotácie
  3. 3. Rôzne