Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie – Zasadnutie 20.03.2017 o 15:30 Miestny úrad, Staromestská sieň

Schválený program
 1. 1. Dotácie
 2. 2. Akcie v zeleni
 3. 3. Generel zelene
 4. 4. UPN-Z Brnianska harmonogram obstarávania
 5. 5. VZN o vode
 6. 6. Jakubovo námestie - obnova
 7. 7. Materiály do zastupiteľstva
 8. 8. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
 1. 1. Dotácie
 2. 2. Akcie v zeleni
 3. 3. Generel zelene
 4. 4. UPN-Z Brnianska harmonogram obstarávania
 5. 5. VZN o vode
 6. 6. Jakubovo námestie - obnova
 7. 7. Materiály do zastupiteľstva
 8. 8. Rôzne