Komisia pre kultúru – Zasadnutie 13.03.2017 o 17:00 Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Zichyho palác

Schválený program
  1. 1. Materiály do zastupiteľstva
  2. 2. Dotácie
  3. 3. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
  1. 1. Materiály do zastupiteľstva
  2. 2. Dotácie
  3. 3. Rôzne