Komisia mandátová – Zasadnutie 15.03.2017 o 15:00 Miestny úrad, miestnosť č.10

Schválený program Neverejný dokument
  1. 1. Návrh úpravy platov starostovi mestskej časti a miestnemu kontrolórovi mestskej časti
  2. 2. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
  1. 1. Návrh úpravy platov starostovi mestskej časti a miestnemu kontrolórovi mestskej časti
  2. 2. Rôzne