Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok – Zasadnutie 22.03.2017 o 15:00 Miestny úrad, Staromestská sieň

Schválený program
 1. 1. návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2016 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava - Staré Mesto
 2. 2. návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2016 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava - Staré Mesto v súvislosti s prevádzkovaním niektorých prevádzok obchodu a služieb
 3. 3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ................./2017 o umiestňovaní volebných plagátov
 4. 4. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava–Staré Mesto pre obdobie rokov 2016 – 2023, s výhľadom do roku 2040
 5. 5. Riešenie/úpravy/korektúry dopravného značenia (vodorovného i zvislého) na parkovacích plochách v rámci vnútrobloku Krížna-Karadžičova-Záhradnícka
 6. 6. Žiadosť o opravu Tichej ulice
 7. 7. Žiadosť o vybudovanie chodníka pre chodcov na ulici K Železnej studienke
 8. 8. Preverenie možnosti navýšenia počtu parkovacích miest v lokalite Mikulášska – Židovská
 9. 9. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
 1. 1. návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2016 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava - Staré Mesto
 2. 2. návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2016 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava - Staré Mesto v súvislosti s prevádzkovaním niektorých prevádzok obchodu a služieb
 3. 3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ................./2017 o umiestňovaní volebných plagátov
 4. 4. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava–Staré Mesto pre obdobie rokov 2016 – 2023, s výhľadom do roku 2040
 5. 5. Riešenie/úpravy/korektúry dopravného značenia (vodorovného i zvislého) na parkovacích plochách v rámci vnútrobloku Krížna-Karadžičova-Záhradnícka
 6. 6. Žiadosť o opravu Tichej ulice
 7. 7. Žiadosť o vybudovanie chodníka pre chodcov na ulici K Železnej studienke
 8. 8. Preverenie možnosti navýšenia počtu parkovacích miest v lokalite Mikulášska – Židovská
 9. 9. Rôzne