Verejné zhromaždenie obyvateľov – Zasadnutie 26.01.2017 o 17:00

Záznam zasadnutia

K zasadnutiu neboli zverejnené žiadne bližšie informácie.