Verejné zhromaždenie obyvateľov – Zasadnutie 26.01.2017 o 17:00

Schválený program Neverejný dokument
  1. 1. Verejné zhromaždenie obyvateľov

Záznam zasadnutia