Miestna rada – Zasadnutie 05.04.2017 o 16:00 Miestny úrad, zasadačka č. 208

Schválený program
  1. 1. Prerokovanie uznesenia č. 24/2017 z 28.03.2017, ktorým miestne zastupiteľstvo schválilo Zásady udeľovania grantov - poskytovania finančných prostriedkov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na podporu projektov zameraných na skultúrnenie a oživenie verejného priestoru, pred pozastavením jeho výkonu

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP