Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu – Zasadnutie 03.05.2017 o 16:30 Miestny úrad, miestnosť č.10

Schválený program
  1. 1. Návrh VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
  2. 2. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti pre sociálnu oblasť
  3. 3. Informácia o činnosti oddelenia sociálnych vecí
  4. 4. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP