Komisia pre kultúru – Zasadnutie 02.05.2017 o 17:00 Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Zichyho palác

Schválený program
  1. 1. Návrh na umiestnenie sochy Kempelena
  2. 2. Dotácie
  3. 3. Návrh zásad udeľovania grantov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
  4. 4. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
Uložiť pozvánku ako PDF
  1. 1. Návrh na umiestnenie sochy Kempelena
  2. 2. Návrh zásad udeľovania grantov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
  3. 3. Dotácie
  4. 4. Rôzne