Komisia pre kultúru – Zasadnutie 02.05.2017 o 17:00 Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Zichyho palác

Schválený program
  1. 1. Návrh na umiestnenie sochy Kempelena
  2. 2. Dotácie
  3. 3. Návrh zásad udeľovania grantov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
  4. 4. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
  1. 1. Návrh na umiestnenie sochy Kempelena
  2. 2. Návrh zásad udeľovania grantov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
  3. 3. Dotácie
  4. 4. Rôzne