Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie – Zasadnutie 03.05.2017 o 15:00 Miestny úrad, Staromestská sieň

Schválený program
 1. 1. ÚPN-Z Dunajská
 2. 2. Jakubovo námestie, revitalizácia – podrobná správa s harmonogramom.
 3. 3. Šafárikovo námestie
 4. 4. Dotácie
 5. 5. Akcie v zeleni
 6. 6. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
 1. 1. ÚPN-Z Dunajská
 2. 2. Jakubovo námestie, revitalizácia – podrobná správa s harmonogramom.
 3. 3. Šafárikovo námestie
 4. 4. Dotácie
 5. 5. Akcie v zeleni
 6. 6. Rôzne