Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok – Zasadnutie 10.05.2017 o 15:30 Miestny úrad, Staromestská sieň

Schválený program
  1. 1. návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2017 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
  2. 2. návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2016 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava - Staré Mesto v súvislosti s prevádzkovaním niektorých prevádzok obchodu a služieb
  3. 3. revitalizácia Jakubovho námestia
  4. 4. rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
  1. 1. návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2017 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
  2. 2. návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2016 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava - Staré Mesto v súvislosti s prevádzkovaním niektorých prevádzok obchodu a služieb
  3. 3. revitalizácia Jakubovho námestia
  4. 4. rôzne