Komisia pre nakladanie s majetkom a financie – Zasadnutie 21.04.2017 o 13:50 Miestny úrad, miestnosť č.10

Schválený program
  1. 1. Vyhlásenie obchodných verejných súťaží na prenájom nebytových priestorov
  2. 2. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP