Finančná komisia – Zasadnutie 03.05.2017 o 18:00 Mestský úrad

Schválený program
  1. 1. Otvorenie
  2. 2. Schválenie programu
  3. 3. Rozpočet Mestského kultúrneho informačného centra - zmeny rozpočtu v r. 2017
  4. 4. Prerokovanie straty MsKIC za rok 2016
  5. 5. Rôzne
  6. 6. Záver

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Predsedal: Ing. Marek Lacka