Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok – Zasadnutie 24.05.2017 o 15:30 Miestny úrad, Staromestská sieň

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
Uložiť pozvánku ako PDF
  1. 1. Rekonštrukcia Panenskej ulice
  2. 2. Vybudovanie spomaľovacieho prahu na Grösslingovej ulici pred základnou školou
  3. 3. Rôzne