Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok – Zasadnutie 24.05.2017 o 15:30 Miestny úrad, Staromestská sieň

Schválený program Neverejný dokument
  1. 1. Rekonštrukcia Panenskej ulice
  2. 2. Vybudovanie spomaľovacieho prahu na Grösslingovej ulici pred základnou školou
  3. 3. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
  1. 1. Rekonštrukcia Panenskej ulice
  2. 2. Vybudovanie spomaľovacieho prahu na Grösslingovej ulici pred základnou školou
  3. 3. Rôzne