Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 31.05.2017 o 18:00 Zasadačka obecného úradu

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 2. 2. Kontrola plnenia uznesení
  Predkladateľ: Janka Jesenská - hlavný kontrolór obce
 3. 3. Správa o výsledkoch kontroly za obdobie od 1.1.2017 do 31.05.2017
  Predkladateľ: Janka Jesenská - hlavný kontrolór obce
 4. 4. Oslavy 750. výročie
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 5. 5. Portál mapka.sk
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 6. 6. Oprava, vyregulovanie vykurovacej sústavy ZŠ Benice
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 7. 7. MŠ Benice
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 8. 8. Rozpočtové opatrenia č. 01/2017
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 9. 9. Rôzne
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 10. 10. Interpelácie
 11. 11. Návrh na doplnenie uznesení
 12. 12. Záver

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
Prevziať všetky materiály Uložiť pozvánku ako PDF
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 2. 2. Kontrola plnenia uznesení
  Predkladateľ: Janka Jesenská - hlavný kontrolór obce
  Materiály   Prevziať všetky
 3. 3. Správa o výsledkoch kontroly za obdobie od 1.1.2017 do 31.05.2017
  Predkladateľ: Janka Jesenská - hlavný kontrolór obce
  Materiály   Prevziať všetky
 4. 4. Oslavy 750. výročie
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 5. 5. Portál mapka.sk
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 6. 6. Oprava, vyregulovanie vykurovacej sústavy ZŠ Benice
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 7. 7. MŠ Benice
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 8. 8. Rozpočtové opatrenia č. 01/2017
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 9. 9. Rôzne
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 10. 10. Interpelácie
 11. 11. Návrh na doplnenie uznesení
 12. 12. Záver