Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport – Zasadnutie 07.06.2017 o 13:30 Miestny úrad, kancelária č. 141

Schválený program
  1. 1. Otvorenie
  2. 2. Žiadosti o dotácie v roku 2017
  3. 3. Aktuálne otázky z regionálneho školstva
  4. 4. Rôzne
  5. 5. Zakončenie

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
  1. 1. Otvorenie
  2. 2. Žiadosti o dotácie v roku 2017
  3. 3. Aktuálne otázky z regionálneho školstva
  4. 4. Rôzne
  5. 5. Zakončenie