Komisia pre kultúru – Zasadnutie 12.06.2017 o 17:00 Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Zichyho palác

Schválený program
 1. 1. Program Staromestského kultúrneho leta 2017
 2. 2. Plán aktivít v Pisztoriho paláci
 3. 3. Návrh na pomenovanie parku na Šafárikovom námestí na Landererov park
 4. 4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 5. 5. Návrh všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 6. 6. Dotácie
 7. 7. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
 1. 1. Program Staromestského kultúrneho leta 2017
 2. 2. Plán aktivít v Pisztoriho paláci
 3. 3. Návrh na pomenovanie parku na Šafárikovom námestí na Landererov park
 4. 4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 5. 5. Návrh všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 6. 6. Dotácie
 7. 7. Rôzne