Komisia pre kultúru – Zasadnutie 12.06.2017 o 17:00 Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Zichyho palác

Schválený program
 1. 1. Program Staromestského kultúrneho leta 2017
 2. 2. Plán aktivít v Pisztoriho paláci
 3. 3. Návrh na pomenovanie parku na Šafárikovom námestí na Landererov park
 4. 4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 5. 5. Návrh všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 6. 6. Dotácie
 7. 7. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
Uložiť pozvánku ako PDF
 1. 1. Program Staromestského kultúrneho leta 2017
 2. 2. Plán aktivít v Pisztoriho paláci
 3. 3. Návrh na pomenovanie parku na Šafárikovom námestí na Landererov park
 4. 4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 5. 5. Návrh všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 6. 6. Dotácie
 7. 7. Rôzne