Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 18.06.2017 o 09:30 Obecný úrad Podzámčok

Schválený program
 1. . Otvorenie, prezentácia, organizačné záležitosti
 2. . Kontrola plnenia uznesení
 3. . Vyhodnotenie ponúk na obecnú budovu
 4. . Príprava podujatí obce
 5. . Rôzne
 6. . Diskusia
 7. . Záver, ukončenie zasadnutia
Návrh programu
 1. 1. Otvorenie, prezentácia, organizačné záležitosti
 2. 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. 3. Vyhodnotenie ponúk na obecnú budovu
 4. 4. Príprava podujatí obce
 5. 5. Rôzne
 6. 6. Diskusia
 7. 7. Záver, ukončenie zasadnutia