Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie – Zasadnutie 12.06.2017 o 14:00 Miestny úrad, miestnosť č.10

Schválený program
 1. 1. Materiál do zastupiteľstva (VZN o ochrane verejného poriadku…)
 2. 2. Zóna Chalúpkova - informácia
 3. 3. Dotácie
 4. 4. Výruby zelene (Kmeťovo námestie…)
 5. 5. Informácie ohľadom pripravovaných akcií (Landererov park, Jakubovo námestie...)
 6. 6. Akcie v zeleni
 7. 7. Rôzne (podnety občanov - Imrich Palkov… )

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
 1. 1. Materiál do zastupiteľstva (VZN o ochrane verejného poriadku…)
 2. 2. Zóna Chalúpkova - informácia
 3. 3. Dotácie
 4. 4. Výruby zelene (Kmeťovo námestie…)
 5. 5. Informácie ohľadom pripravovaných akcií (Landererov park, Jakubovo námestie...)
 6. 6. Akcie v zeleni
 7. 7. Rôzne (podnety občanov - Imrich Palkov… )