Komisia školstva, športu a kultúry – Zasadnutie 07.06.2017 o 18:00

Schválený program
  1. 1. Otvorenie
  2. 2. Správa o projekte Školské športové stredisko Stupava
  3. 3. Rôzne
  4. 4. Záver

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP