Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu – Zasadnutie 19.06.2017 o 18:00 Miestny úrad, miestnosť č.10

Schválený program
 1. 1. Návrh VZN o ochrane verejného poriadku na území m.č. Bratislava-Staré Mesto.
 2. 2. Návrh VZN o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu m.č. Bratislava-Staré Mesto.
 3. 3. Informácia o právnych možnostiach riešenia bývania obyvateľov bytov v reálne rozdelených bytových domoch, ktorým boli vypovedané nájomné zmluvy podľa zákona č. 260/2011 Z.z.
 4. 4. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti pre sociálnu oblasť.
 5. 5. Informácia o plnení uznesenia komisie pre sociálne veci č. 26/2017 – písomná odpoveď so stanoviskom prednostu miestneho úradu.
 6. 6. Informácia o činnosti oddelenia sociálnych vecí.
 7. 7. Rôzne.

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
 1. 1. Návrh VZN o ochrane verejného poriadku na území m.č. Bratislava-Staré Mesto.
 2. 2. Návrh VZN o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu m.č. Bratislava-Staré Mesto.
 3. 3. Informácia o právnych možnostiach riešenia bývania obyvateľov bytov v reálne rozdelených bytových domoch, ktorým boli vypovedané nájomné zmluvy podľa zákona č. 260/2011 Z.z.
 4. 4. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti pre sociálnu oblasť.
 5. 5. Informácia o plnení uznesenia komisie pre sociálne veci č. 26/2017 – písomná odpoveď so stanoviskom prednostu miestneho úradu.
 6. 6. Informácia o činnosti oddelenia sociálnych vecí.
 7. 7. Rôzne.